ועדת התמחות לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין מוסמכת לפי החוק לסרב לרשום מתמחה. הסמכות של לשכת עורכי הדין ניתנה לה בחוק לשכת עורכי הדין סעיף 27 ובפועל פועלת הלשכה בנדון באמצעות ועדת ההתמחות. לפי סעיף 27 לחוק לשכת עורכי הדין רשאית הלשכה, ועדת ההתמחות, לסרב לרשום מתמחה אם נגלו עובדות שלאורן סבורה הלשכה שאינו ראוי לשמש כעורך דין. בנוסף מכח סעיף 44לאוו החוק רשאית לסרב לקבל ללשכתה כחבר מועמד שהורשע בעבירה פלילית שישבה משום קלון בנסיבות המקרה ושנוכח ההרשעה סבורה הלשכה כי אין זה מן הראוי שישמש עו"ד. מכח אותו סעיף 44 סמכותה של ועדת ההתמחות משתרעת גם על מקרים שההרשעה היתה ע"י בי"ד משמעתי ואף בשל נסיבות וסיבות אחרות כולל התנגדות שהוגשה לה ושבגינה השתכנעה שאין המועמד ראוי לשמש כעו"ד.

שיקול דעתה של ועדת ההתמחות רחב לכאורה אולם בפועל קיים פיקוח והליך לערער על קביעותיה.

ועדת ההתמחות מעניקה למועמד את זכות השימוע באופן נרחב והולם ולמשרדנו ידע ונסיון רב בהתנהלות מולה כולל הצלחות רבות מרשימות. כך למשל מועמד שהורשע בעבירות מרמה רבות ושיוצג על ידי משרדנו צלח את שימוע ועדת ההתמחות והותר לו להתקבל להתמחות מיד עם תום תקופת התישנות הרשעתו, כך למשל מועמד שהורשע בעבירת תועבה הקשורה למין צלח את שימוע הועדה והותר לו להתקבל להתמחות בסמוך מאד לתום תקופת התישנות העבירה, כך למשל מועמד שהורשע בעבירת תעבורה חמורה ביותר אותו ייצגנו הורשה להתקבל להתמחות כמעט ללא עיכוב.

הועדה מפקחת אף על ההתמחות עצמה ומאשרת את סיומה והאפשרות להירשם לבחינת המעבר וגם בנידון יתכנו שימועים למועמדים להם מומלץ ייצוג עו"ד הבקיא בתחום, כך למשל משרדנו שכנע את הועדה שלא לפסול התמחות של מועמד אשר נחשד שהתמחותו היתה פקטיבית בטענה שעבד במקום אחר במקביל.

לבירורים ומידע נוסף צרו קשר