ועדת אתיקה לשכת עורכי הדין

תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין

זה קורה מתישהו כמעט לכל עו"ד – תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

תלונה לועדת האתיקה יכולה להגיע מגורמים שונים – לקוחות, שופטים, רשויות, צד שכנגד, חבר למקצוע ואף תלונה אנונימית לעיתים תטופל בנסיבות המתאימות.

ועדת האתיקה מטפלת בכל תלונה, רצינית ביותר עד הזויה לחלוטין. מעטות מאד הן התלונות שנגנזות על הסף מבלי כלל להעבירן לתגובת עורך הדין הנילון. לעיתים ועדת האתיקה תסווג תלונה כפניה ותעביר לעורך הדין בקשה להגיב במסלול שאינו סטטוטורי שאז ינתנו לו 14 ימים לתגובה. תלונות שתסווגנה למסלול הסטטוטורי תועברנה לתגובת הנילון תוך 30 יום. חשוב לציין כי אי מענה לדרישה סטטוטורית מהווה עבירה משמעתית לכשלעצמה ועלול להוליך להגשת קובלנה לביה"ד המשמעתי אף אם התלונה עצמה לא מצדיקה זאת. משלוח הדרישה ע"י ועדת האתיקה למענו הרשום של עורך הדין בלשכה מספקת לענין זה.

לאחר הגשת תגובת עורך הדין רשאי הועדה לערוך סבבים נוספים של תגובות, לבקש הבהרות, השלמות מסמכים וכיוב' ולעיתים אף מוצאת לנכון ליתן המלצות והחלטות ביניים כאלו ואחרות.

בסופו של הליך מתכנסת הועדה להחליט אם התלונה מצדיקה גניזה או הגשת הליך משמעתי לביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין. כל התעבורה מול הועדה הן של המתלונן והן של הנילון נעשית בכתב בלבד וללא הופעה בפועל.

תלונה לועדת האתיקה כמו גם ביתר שאת מענה לתלונה רצוי שיערכו על ידי עו"ד הבקיא בתחום האתיקה המקצועית והליכי משמעת ואשר מנסיונו יודע כיצד פועלת וחושבת ועדת האתיקה, אילו הם נוהגיה וסוגי עילות גניזת התיקים העומדים לרשותה. למשרדנו  ידע ונסיון עצום בתחום עוד מכהונתם במשך ארבע(!) קדנציות במצטבר של עורכי הדין אריה אבריאל וטל אבריאל כיו"ר ועדת האתיקה המחוזית. לאחר סיום תפקידו של עו"ד טל אבריאל בשנת 2018 כיו"ר ועדת האתיקה המחוזית צבר הוא נסיון רב בייצוג מתלוננים מחד ועורכי דין מאידך בפני בועדה במאות תיקים. אחוזי גניזות התלונות שבתיקים בהם ייצג וסייע עו"ד טל אבריאל מול ועדת האתיקה מתקרב למקסימום האפשרי הוא אף מוזמן להרצות בכל רחבי הארץ, מגיש חוות דעת לבתי משפט, ונחשב בעל שם ומוביל בתחום.

תלונה על עורך דין לשכת עורכי הדין

לבירורים ומידע נוסף צרו קשר